אחים מקאלדה - מערכות השקיה לחקלאות וגינון , מסננים - מסנני המעין
האתר והבעלים שלו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בו
אחים מקאלדה בע"מ