אחים מקאלדה - מידע לחקלאי , פרדס

מידע לחקלאי

פרדס

נאורון להדברת אקריות בפרדס

 
 

נאורון התכשיר היעיל ביותר להדברת אקריות החלודה.

השימוש בנאורון מותר בפרדס שאינו נושא פרי בזמן הריסוס (אסורה הימצאות שאריות בפרי ליצוא)

לכן חלון השימוש בנאורון הינו לאחר קטיף וטרום חנטה.

נאורון מדביר גם אקריות פקע בריכוז 0.3%.


האתר והבעלים שלו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בו
אחים מקאלדה בע"מ