אחים מקאלדה - מידע לחקלאי , מיחזור מים לחקלאות

מידע לחקלאי

מיחזור מים לחקלאות

בעיית המחסור במים שפירים היא בעיה עמה מתמודדות מרבית ארצות העולם וישראל נאלצת להתמודד עמה בצורה חריפה יותר בשל הצמצום של מקורות המים ביחס לאוכלויה ולצרכי התעשיה והחקלאות.

הבעיה חריפה בענף החקלאות שכן המדינה נאלצת לסבסד את המגזר החקלאי באמצעות המים הנמכרים לחקלאים במחירים הנמוכים מעלות ייצורם.

מאידך, כמויות מי השפכים עמם נאלצת המדינה להתמודד גדלים מיום ליום ויש למצוא פיתרון למיחזור מים אלו.

ראשית חשוב להבחין בין שני מושגים בעולם מיחזור המים:

מים אפורים – הם מים שמקורם בכיורים, מקלחות מי מזגן ו"מקורות" מים שאינם עשירים במלחים וחיידקים מחוללי מחלות.

מים שחורים הם מים שמקורם באסלות, מכונות כביסה ומדיחי כלים והכוללים מוצקים או מלחים וזרחנים או כמות רבה של חיידקים גורמי מחלות.

ניתן לטפל בשני הסוגים אולם הטיפול במים שחורים מורכב יותר ועלותו בהתאם.

בישראל מבוצע מיחזור ברמה נמוכה לחלק משפכי גוש דן הזורמים בשפד"ן אולם היות והמים עוברים תהליך מחזור לא שלם איכותם הכימית של המים מהווה גורם מגביל לשימוש בהם. מרבית מי הקולחין היום אינם עונים על הדרישות האגרוטכניות להשקייה לטווח ארוך שכן הם מכילים כמויות גבוהות מהמותר של כלורידים, בורון, SAR ועוד מלחים אשר הצטברותם בקרקע הרסנית לצמח.

איכותם הנמוכה של מי הקולחין המטוהרים לחקלאות אינה מורגשת כיום היות ואחוז המהילה של מים אלו במים באיכות שתיה הנו גבוה. שימוש בזבזני זה במים באיכות שתיה לא יוכל להמשך והצורך להגדיל את אחוזי מי הקולחין בתמהיל עד כדי 100% הנו רק עניין של זמן.

בנוסף לכך, גם שימוש לאורך שנים גם בתמהיל "הקל" המכיל 50% קולחין מטוהרים ו 50% מים באיכות שתיה יביא לבסוף לזיהום הקרקע ומי התהום באיזורים שונים (בדגש לאקויפר החוף) במלחים ובחומרים מומסים לא פריקים.

גם הקמת מכוני הטפלת מי ים לא תפתור את המחסור במים אלא, לכל היותר, תאפשר לענות על הצמיחה הטבעית באוכלוסיה ב 5 עד 7 השנים הקרובות.

לפיכך ממליצים מומחים על אימוץ התפיסה של מיחזור מים לחקלאות באמצעות טכנולוגיות ממברנליות שישדרג את המים לאיכות מי שתיה ויאפשר הסטה של המים לטובת צריכה ביתית במקרה של רצף שנות בצורת והתרוקנות המאגרים.

התפיסה המוצעת דוגלת במיחזור מי הקולחין בסמוך למקורות הפקתם והחזרתם לשימוש עירוני (למעט לשתיה) באמצעות מערכת מים מקבילית המתאימה לכביסה, אסלות, גינון, כיבוי וכיו"ב.

בנוסף לכך יוחדרו המים לאקויפר החוף לטובת מחסום הידרולוגי ומילוי האקויפר באופן מלאכותי.

לתפיסה זו יתרונות רבים על פני התפלת מי ים: עלויות נמוכות יותר (לרבות נושא פריסת הרשת המקבילית), כמות אין סופית כמעט של מים שכן ניתן למחזר את אותם מים פעם אחר פעם, טיפול בשפכים הקיימים ולא הגדלת מאגרי השפכים.

השלכות נוספות על החקלאות:

אספקת מי השקיה באיכות גבוהה אשר לא יגרמו להמלחת הקרקע ולא ידרשו פעולות ניטרול מלחים. הוזלת מי ההשקיה שכן לא ידרש תמהיל הכולל מי שתיה. הפקת המים לחקלאות תתבצע קרוב יותר למקום השימוש ולא תידרש הולכה למרחקים ארוכים.


האתר והבעלים שלו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בו
אחים מקאלדה בע"מ