אחים מקאלדה - מידע לחקלאי , ירקות

מידע לחקלאי

ירקות

הדברת קימחון בירקות

קוליס, התכשיר היעיל ביותר להדברת קימחון בירקות.

יעיל בשדות עם עמידות קימחון לתכשירים מקבוצת הסטרובילורינים.

מאושר ליצוא.

 • תות שדה - 4 ימים לקטיף
 • מלון - 10 ימים לקטיף
 • גזר - 14 ימים לקטיף
 

הדברת פגעי החורף בתות שדה

פגעי חורף בתות שדה:

 • קוליס יעיל ביותר להדברת קימחון בתות שדה.
 • כנימות עלה - הדבר בצ'ס 50 ג"ר אשר מתאים למשטר הדברה משולבת ופיזור אויבים טבעיים, מאושר ליצוא, עד 3 ימים לקטיף.
 • עש הרקפת (דופונצ'ליה) - הדבר בדיפל DF ג"ר, תכשיר אורגני יעל ביותר. אין מגבלות מבחינת ימים לקטיף ליצוא.


הדברת עשבים באבטיח

קודל גולד להדברת עשבים קדם הצצה באבטיח:

 • מעניק פתרון למניעת הצצת עשבים רחבי עלים קיציים באבטיח מזן 'מללי'.
 • מונע הצצת עשבים לתקופה הראשונה של גידול האבטיח.
 • מצריך הפעלה ע"י גשם או השקיה.
 • במינון של 400 סמ"ק לדונם.
 • ליישום בשדות האבטיח לאחר 5 במרץ.
 • מונע הצצת ירבוזים עמידים לתכשירים אחרים.
 

הדברת עובש עלים וקימחונית בעגבניה

בליס - תכשיר חדש הנותן הגנה כנגד מחלות עלים בעגבניות.

יעילותו הגבוה מושגת בעזרת שני חומרים פעילים ואודות ליכולתו להיקשר היטב לשכבת השעווה בעלה.


הדברת קימחונית בפלפל

אל תסמוך על תכשיר אחד!

רסס בבליס, תכשיר יעיל ביותר בעל שני חומרים פעילים שונים, בעלי מנגנון פעולה שונה.

ניתן לשלב אופיר התכשיר הוותיק והיעיל.


האתר והבעלים שלו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בו
אחים מקאלדה בע"מ