אחים מקאלדה - חומרי הדברה , רימי תרסיס

חומרי הדברה

רימי תרסיס

קטילת פגעי קרקע

 תכשיר לחיטוי קרקע; לקטילת נמטודות יוצרות עפצים ולהפחתת השיבוש בעשבים.

פלדין ת.מ. מיועד ליישום דרך מערכת הטפטוף, בחממות ובשטח הפתוח

 האתר והבעלים שלו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בו
אחים מקאלדה בע"מ