אחים מקאלדה - פלסטק/רשת חקלאית , רשתות פולישק

פלסטק/רשת חקלאית

רשתות פולישק

רשתות פולישק

 

שימוש ברשתות בחקלאות נפוץ מאוד במטרה להגן על גידולים מעוצמות קרינה גבוהות מהנדרש לצורך התפתחות תקינה, הגנה מפני נזקי קרה, רוח, ברד, מזיקים וציפורים. יתרונות נוספים שניתן להשיג על ידי שימוש ברשתות הוא חיסכון במי ההשקיה והפחתת השימוש בכימיקלים הפוגעים בסביבה ונועדו לקטילת חרקים. רשתות חכמות שמיוצרות במפעל גניגר-פולישק מאפשרות לחקלאי לשלוט על איכות האור המועבר לצמח, וליצור תנאי מיקרו-אקלים מיטביים לצמח ועל ידי כך לשפר
את התפתחותו.


הרשתות המיוצרות בגניגר- פולישק תעשיות מחולקות לשתי שיטות ייצור:
1. סריגה
2. אריגה
כל הרשתות מורכבות מ HDPE + תוספים בהתאמה.

 

• רשתות סרוגות:
היריעה ממנה נוצרים חוטי הרשת מורכבת ממספר שכבות בהן מוסיפים את התוספים הנחוצים לקבלת התכונות הנדרשות לכל מוצר. שיטה הייצור הייחודית נעשית בשיטת
מתיחה חד כיוונית (Mono-Oriented technology).


יתרונות השיטה:
1. שיפור תכונות מכאניות.
2. שיפור תכונות אופטיות.
3. שמירה על יציבות התכונות הספציפיות בתנאי השטח.
4. התהליך מסייע בהפחתת הפליטה של CO2.
יצור הרשתות בשיטה זו משפר כאמור את התכונות המכאניות והאופטיות ומקנה להן: חוזק, גמישות,
ברק ושקיפות. היריעות נחתכות לחוטי טייפ במכונות הסריגה ונסרגות ברחבים שונים וצפיפות משתנה בהתאם לאחוזי הצל הנדרשים לכל גידול.
רשתות סרוגות משמשות להפחתת עצמת האור, בקרה על איכות האור (תכונות אופטיות), בקרה על מיקרו אקלים, שקים לאריזה, רשתות דקורטיביות ורשתות מעכבות בעירה לשימוש במקומות ציבוריים.


• רשתות ארוגות:
ייצור החוטים נעשה בקווי השיחול המתקדמים ביותר. בתהליך של חימום ולחץ גרגרי פוליאתילן (HDPE) המותכים ומתערבבים באופן אחיד ומבוקר. החומר המותך עובר דרך דיזה ליצירת חוטי מונופילמנט. החוטים מגוללים על גלילים והמשך התהליך נעשה במכונות האריגה (נול).
רשתות ארוגות משמשות להגנה מחדירת מזיקים לבתי צמיחה (רשתות מש למיניהן), רשתות הצללה להפחתת עצמת האור בבתי צמיחה ומטעים, בקרה על איכות האור העובר (תכונות אופטיות), הגנה מרוחות, הגנה מברד ועוד.
בשיטת האריגה מיוצרים גם בדי המסך התרמי (Thermal screens) שמשמש לשמירת החום בחממה. ביצור המסך נעשה שימוש בחוט טייפ שיוצר מיריעה בעלת מתיחה חד כיוונית שעברה תהליך מיתוך באלומיניום.

 

מבין הרשתות החכמות ניתן לציין את המותגים הבאים:


• “כרומטינט”
רשתות פוטוסלקטיביות שנועדו לשלוט על עצמת קרינת האור ואיכותו המגיעה לצמח.


• “אופטינט”
רשת שפותחה במיוחד להגנה מפני מזיקים קטנים כמו תריפס הפרחים וכנימת עש הטבק ע”י חסימה מכאנית ו/או דחייה באמצעים אופטיים.

 

• “אלומינט”
רשת לבקרה על מיקרו אקלים בחממה, צינון בימי הקיץ החמים ו/או לשמור חום בחממה בטמפרטורת נמוכות.


• “פיירונט”
רשתות דקורטיביות מעכבות בעירה לשימוש
במקומות ציבוריים


האתר והבעלים שלו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בו
אחים מקאלדה בע"מ