אחים מקאלדה - פלסטק/רשת חקלאית

פלסטק/רשת חקלאית


פוליגיד - 20
צור קשר

סרט ליריעות- פוליפצ - 20
צור קשר

שמלה צהובה - 20
צור קשר

שרוול מים מחוזק - 20
צור קשר

תכונות ומטרות החיפוי
הפחתת נביטה של עשבי בר
חיפויים אטומים או בעלי עבירות אור בררנית מפחיתים את הנביטה של עשבי בר שונים, למעט גומא הפקעים (סעידה), קנה, משיין, ינבוט או עשבים חודרים אחרים.
רשתות פולישק
שימוש ברשתות בחקלאות נפוץ מאוד במטרה להגן על גידולים מעוצמות קרינה גבוהות מהנדרש לצורך התפתחות תקינה

צור קשר
שם
טלפון
דואר אלקטרוני
נושא
האתר והבעלים שלו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בו
אחים מקאלדה בע"מ